Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011

CHEVIVAC-P 200

Αδρανοποιημένο εμβόλιο ψευδοπανώλους σε ελαιώδες διάλυμα για ανοσοποίηση εναντίον της παραμυξοίωσης στα περίπτερα.Το CHEVIVAC-P παράγεται από πολλαπλασιασμό στελέχους ιού ψευδοπανώλους σε εμβρυοφόρα αυγά όρνιθας και αδρανοποιείται με φορμαλίνη.Η συγκέντρωση του αντιγόνου στα 0,2 ml είναι τουλάχιστον 10 δις αδρανοποιημένα EID 50 Paramyxovirus-1
Για διατήρηση περιέχει 0,01 mg/0.2 ml.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Ανοσοποίηση εναντίον του ιού της παραμυξοίωσης στα περιστέρια.

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Μερικές φορές μπορεί να παρατηρηθεί προσωρινή διόγκωση στο μέρος της ένεσης.Αντιδράσεις με άλλα προιόντα δεν έχουν αναφερθεί.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Τα περιστέρια που φαίνονται άρρωστα πρέπει να εξαιρεθούν από τον εμβολιασμό.

ΗΛΙΚΙΑ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ-ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ
0,2 ml υποδορίως στο λαιμό (σβέρκο) σε κάθε περιστέρι.
Δηλαδή 1 ml σε 5 περιστέρια.Το πτηνό πρέπει να εμβολιάζεται μετά την ηλικία των 3-4 εβδομάδων.
Δεν πρέπει να λαμβάνουν μέρος σε αγώνες για δέκα ημέρες μετά τον εμβολιασμό.Αυτό δεν ισχύει για τις καθημερινές ελεύθερες πτήσεις.
Επαναλάβετε τον εμβολιασμό μετά από 12 μήνες.

ΦΥΛΑΞΗ
Φυλάγεται σε σκοτεινό χώρο από 2ο C μέχρι 8ο C.
(Θερμοκρασία συντήρησης-ψύξη οικιακών ψυγείων.)

ΠΡΟΣΟΧΗ
Δεν πρέπει να καταψύχεται.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.Αφήστε το εμβόλιο για λίγο μέχρι να ανέβει στους 25 οC πριν τη χορήγηση.
2.Ανακινείστε καλά πριν τη χρήση.Συνίσταται να το ανακινείτε κάπου-κάπου και κατά τη διάρκεια του εμβολιασμού.
3.Χρησιμοποιήστε αποστειρωμένες σύριγγες για τον εμβολιασμό.
Μην χρησιμοποιείτε για την αποστείρωση των συριγγών απολυμαντικές ή άλλες χημικές ουσίες.
4.Χρησιμοποιήστε το περιεχόμενο των ανοιγμένων φιαλιδίων όσο το δυνατόν γρηγορότερα για την αποφυγή μόλυνσης και έλλειψης αποτελεσματικότητας.
5.Μετά από ατυχήματα εμβολιασμού,το προσωπικό εμβολιασμού πρέπει να επισκεφθεί αμέσως γιατρό.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Να μην χορηγείται σε περιστέρια και πτηνά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
2 Φιαλίδια των 200 ml (2*100 δόσεις).      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου