Σάββατο, 5 Μαρτίου 2011

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CHEVITA ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 
4η     Απολύμανση με DESIFECTANS (αραιά διάλυση).
15η     Χορήγηση MIRAL.
30η     Χορήγηση MIRAL.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
1η     Απολύμανση με PARAFECTANS.
15η     Χορήγηση MIRAL.
28η     Χορήγηση MIRAL.

ΜΑΡΤΙΟΣ
1η     Χορήγηση ASCAPILLA PLUS.
2η     Χορήγηση ASCAPILLA PLUS.
3η     Απολύμανση με PARAFECTANS.
12η     Χορήγηση LIVIMUN.
13η     Χορήγηση LIVIMUN.
14η     Χορήγηση LIVIMUN και MIRAL.
15η     Εμβόλιο παραμυξοίωσης CHEVIVAC-P.
16η     Χορήγηση LIVIMUN και MULTIVITAMIN EB12.
17η     Χορήγηση LIVIMUN και MULTIVITAMIN EB12.
18η     Χορήγηση LIVIMUN και MULTIVITAMIN EB12.
19η     Χορήγηση LIVIMUN.
20η     Απεντόμωση με CHEVITREN & INS-15.
30η     Χορήγηση MIRAL.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
1η     Χορήγηση CHEVICOL.
2η     Χορήγηση CHEVICOL.
3η     Χορήγηση CHEVICOL.
4η     Χορήγηση CHEVICOL.
5η     Χορήγηση CHEVICOL.
14η     Χορήγηση ASCAPILLA PLUS.
15η     Χορήγηση LIVIFERM και MIRAL.
16η     Απολύμανση με PARAFECTANS.

ΜΑΙΟΣ
1η     Απολύμανση με DESIFECTANS (αραιά διάλυση.)
2η     Χορήγηση MIRAL.
15η     Χορήγηση MIRAL.
25η     Απεντόμωση με CHEVITREN & INS-15.
30η     Χορήγηση MIRAL.

ΙΟΥΝΙΟΣ
1η     Χορήγηση ASCAPILLA PLUS.
2η     Χορήγηση ASCAPILLA PLUS.
3η     Απολύμανση με PARAFECTANS + LIVIFERM 
4η     Χορήγηση LIVIFERM.
5η     Χορήγηση LIVIFERM.
15η     Χορήγηση MIRAL.
25η     Απεντόμωση με CHEVITREN & INS-15.
30η     Χορήγηση MIRAL.

ΙΟΥΛΙΟΣ
1η     Απολύμανση με DESIFECTANS.(αραιά διάλυση).
15η     Χορήγηση MIRAL.
30η     Χορήγηση MIRAL.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
1η     Χορήγηση ASCAPILLA PLUS.
2η     Χορήγηση ASCAPILLA PLUS.
3η     Απολύμανση με PARAFECTANS.
12η     Χορήγηση LIVIMUN.
13η     Χορήγηση LIVIMUN.
14η     Χορήγηση LIVIMUN και MIRAL.
15η     Εμβόλιο διφθεροευλογιάς.
16η     Χορήγηση LIVIMUN και MULTIVITAMIN EB12.
17η     Χορήγηση LIVIMUN και MULTIVITAMIN EB12.
18η     Χορήγηση LIVIMUN και MULTIVITAMIN EB12.
19η     Χορήγηση LIVIMUN και MIRAL.
20η     Χορήγηση LIVIMUN.
25η     Απεντόμωση με CHEVITREN & INS-15.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
1η     Απολύμανση με DESIFECTANS (αραιά διάλυση).
12η     Χορήγηση LIVIMUN.
13η     Χορήγηση LIVIMUN.
14η     Χορήγηση LIVIMUN.
15η     Εμβόλιο σαλμονέλας CHEVIVAC-S.
16η     Χορήγηση MULTIVITAMIN EB12
17η     Χορήγηση MULTIVITAMIN EB12.
18η     Χορήγηση MULTIVITAMIN EB12.
19η     Χορήγηση MULTIVITAMIN EB12 και MIRAL.
20η     Χορήγηση MULTIVITAMIN EB12.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
15η     Χορήγηση ASCAPILLA PLUS.
16η     Χορήγηση Απολύμανση με DESINFECTANS (αραιά διάλυση).
20η     Χορήγηση MIRAL.
25η     Απεντόμωση με CHEVITREN & INS-15.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
1η     Απολύμανση με DESIFECTANS (αραιά διάλυση).
2η     Χορήγηση CHEVICOL.
3η     Χορήγηση CHEVICOL.
4η     Χορήγηση CHEVICOL.
5η     Χορήγηση CHEVICOL.
6η     Χορήγηση CHEVICOL.
15η     Χορήγηση MIRAL.
30η     Χορήγηση MIRAL.
31η     Χορήγηση ASCAPILLA PLUS.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
1η     Απολύμανση με PARAFECTANS και χορήγηση LIVIFERM.
2η     Χορήγηση LIVIFERM.
3η     Χορήγηση LIVIFERM.
15η     Χορήγηση MIRAL.
16η     Χορήγηση LIVIFERM.
17η     Χορήγηση LIVIFERM.
18η     Χορήγηση LIVIFERM.
30η     Χορήγηση MIRAL.

Ακολουθώντας το ανωτέρω πρόγραμμα θα διαπιστώσετε ότι:
α) Βάζετε μια σωστή σειρά στη ζωή σας.
β) Εξαφανίζονται κατά 70-80% οι αρρώστιες.
γ) Σε περίπτωση αρρώστιας η θεραπεία είναι εύκολη.
δ) Γλιτώνετε χρήματα,γιατί δεν καταλήγετε στις ακριβές θεραπείες.
ε) Απολαμβάνετε περιστέρια υγιή,ζωηρά,όμορφα και ευτυχισμένα.
στ) Γεμίζει ο περιστερώνας από υγιέστατα πιτσούνια λόγω καλής γονιμότητας και εκκολαπτικότητας.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου