Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

AMO-DES

Το Amo-Des είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό σκεύασμα για την απολύμανση των θαλάμων εκτροφής,καθώς και του εξοπλισμού τους.Για την απολύμανση των επιφανειών στο θάλαμο εκτροφής και τον εξοπλισμό διαλύστε 100 ml του σκευάσματος σε 10 λίτρα νερού(συγκέντρωση 1%). Κατά την διάρκεια εκδήλωσης λοιμώδους νόσου καθώς και μετά από αυτήν διαλύστε 200 ml σε 10 λίτρα νερού(συγκέντρωση 2%).Για την καταπολέμηση των αλγών στις σωληνώσεις παροχής ύδατος διαλύστε 50 ml σε 10 λίτρα νερού(συγκέντρωση 0,5%). Για την απολύμανση σχημάτων προστατευτικού ρουχισμού και χώρων υγιεινής διαλύστε 300 ml σε 10 λίτρα νερού(συγκέντρωση 3%).
Συσκευασία: Δοχείο των 10-30lt.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου